Zákon o realitním zprostředkování – jak to ovlivní moje dosavadní fungování?

Dnes je velice populárním tématem dlouho připravovaný zákon o realitním zprostředkování. Z toho důvodu bych se rád v krátkosti zabýval tím nejzásadnějším, co zákon obsahuje a také poznamenal, jak se zákon dotkne mě osobně a mých klientů.

Podstata zákona o realitním zprostředkování

Možná si kladete za otázku, proč je vlastně zákon o realitním zprostředkování potřeba a co je jeho cílem. Do současné doby nebyla naše profese, tedy činnost realitního zprostředkovatele prakticky ničím regulována. Realitní zákon si tedy mimo jiné klade za cíl jasně deklarovat činnost realitního makléře, potažmo kanceláře. Současně realitního makléře aktuálně mohl dělat každý, kdo splňuje povinnost pro založení živnostenského oprávnění. Těmito podmínkami jsou pouze svéprávnost, plnoletost a trestní bezúhonnost. Pokud splňujete tyto 3 podmínky, stačí vám uhradit správní poplatek 1.000 Kč za založení živnosti a můžete vesele prodávat nemovitosti. Bez vzdělání, bez zkušeností či odborného dohledu. Pro konečné klienty je poté velice těžké rozeznat opravdového realitního odborníka oproti laikovi, který vykonává tuto činnost pouze za účelem vidiny nějakého zisku.

Podmínky pro kvalifikaci dle realitního zákona

Toto vnímám jako jednu z nejzásadnějších změn oproti současnému stavu. Nově totiž bude činnost realitního zprostředkovatele spadat pod živnosti vázané a bude tak nutné pro její vykonávání splnit některou z níže uvedených podmínek.

  • vysokoškolské vzdělání magisterského stupně se zaměřením na realitní činnost, právo nebo oceňování majetku.
  • vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v realitní činnosti
  • středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v realitní činnosti
  • získání profesní kvalifikace složením státem certifikované zkoušky odborné způsobilosti

Pravděpodobně nelze očekávat, že zpřísnění podmínek pro vykonávání realitní činnosti vymýtí všechny makléře, kteří nedělají našemu oboru úplně ideálně jméno. Možná se však jedná o krok kupředu k nadějnější budoucnosti realitního trhu. Co se tím mění pro mě osobně? S radostí říkám, že vůbec nic. Zkoušku odborné způsobilosti pro vykonávání realitní profese jsem absolvoval již na začátku svého působení jako makléř a to z toho důvodu, že považuji prvotní vzdělání před výkonem takto zodpovědné profese jako naprostý standard a to bez ohledu na to zda mi to přikazuje zákon, nebo ne.

Realitní zákon o úschovách finančních prostředků

Tento podnět vznikl zejména na základě toho, že některé realitní kanceláře provádějí úschovu finančních prostředků na svých vlastních bankovních účtech. V horším případě s těmito prostředky v průběhu transakce obchodují a volně manipulují. To je samozřejmě nepřijatelné. Já osobně jsem byl spíše za zrušení možnosti úschov na účtech realitních kanceláří a zavedení povinných úschov pouze u advokátů, bank nebo notářů. Tento návrh však bohužel nebyl přijat zejména z důvodu, že úschovu finančních prostředků může provádět dle zákona prakticky kdokoli. Vyloučení realitních kanceláří a tedy odnětí této možnosti by tak poukazovalo pouze na nedůvěru v realitní kanceláře. Proto dostaly úschovy u realitních kanceláří jasná pravidla. Nově také realitní kancelář bude moci provádět úschovu finančních prostředků pouze na oddělených účtech, aby tak byly peníze klientů chráněny proti úpadku kanceláře či nakládání s nimi. Ani v tomto případě se však pro mě, nebo moje klienty nic nemění. K úschově finančních prostředků klientů já osobně využívám výhradně služeb advokátů.

Povinné pojištění odpovědnosti realitního makléře

Poslední věcí, kterou vnímám jako jednu z těch zásadních je povinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu profese. A to bez ohledu na to, zda makléř poskytuje úschovy finančních prostředků, nebo ne. Limity pojištění jsou poté stanoveny na 1.750.000 Kč pro jednu pojistnou událost ročně a na částku 3.500.000 Kč při souběhu více pojistných událostí v jednom roce. Pokud makléř působí pod značkou realitní kanceláře, snižují se tyto limity na polovinu.

Jak ovlivní realitní zákon moje fungování

Takřka nijak. Já i moje realitní kancelář jsme na podmínky vyplývajících z realitního zákona náležitě připraveni vzhledem k tomu, že definované podmínky by měly být základem pro každého, kdo to s prací realitního makléře myslí alespoň trochu vážně. Zákon o realitním zprostředkování byl dne 8.1.2020 podepsán prezidentem České republiky a jeho účinnosti se tak pravděpodobně dočkáme v průběhu února

Potřebujete pomoct s prodejem nemovitosti?

Nedaří se Vám s prodejem, nebo chcete prodat nemovitosti rychle a za co nejvýhodnější cenu? Stačí, když vyplníte nezávazný formulář, já se Vám ozvu a probereme to.

Mojí prací je zprostředkování prodeje nemovitosti pro moje klienty. Na poli realit působím, od svého počátku, pod realitní kanceláří Hestia Group. Jsem mladý a mám blízko k novodobým technologiím. Z toho důvodu jich hojně využívám také při mé práci. Oblastí moji působnosti je okres Ústí nad Orlicí, kde také žiji. Vyznám se tu a jen tak dokáži dosáhnout špičkové kvality a dostupnosti mých služeb,
Komentáře