Legalizace nezapsané „černé“ stavby

V poslední době se poměrně často setkávám s tím, že někteří prodávající mají staré stavby na svých pozemcích, které jsou zapsané špatně nebo, v horším případě, vůbec – tedy takzvané „černé“ stavby. To může při následném prodeji a převodu nemovitosti způsobit nemalý problém a je zcela jistě nutné tuto situaci řešit.

Co je to nezapsaná „černá“ stavba?

Podle §3 katastrálního zákonu je předmět evidence (stavba, která musí být zapsána) definován následovně:

  1.  pozemky v podobě parcel
  2.  budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, pokud nejsou součástí pozemku nebo práva stavby,
  3.  budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud nejsou součástí pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejde o drobné stavby,

Z toho vyplývá, že nezapsané mohou být pouze tzv. drobné stavby.

Nerad Vás zatěžuji zbytečnými definicemi, nicméně považuji za nutné Vás informovat o tom, co je vlastně drobná stavba.

Co je drobná stavba?

  1. Stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní.
  2. Stavba na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výška 5 m.

Co není drobná stavba?

Za drobnou stavbu se nepovažuje garáž, stavba skladu hořlavin a výbušnin, stavba pro civilní ochranu, požární ochranu, stavba uranového průmyslu a jaderného zařízení, sklad a skládka nebezpečných odpadů a stavba vodního díla.

Posuneme se nyní dále již ke konkrétním situacím. Jak tedy poznám nezapsanou či špatně zapsanou stavbu?

Jak poznám nezapsanou stavbu?

Nejlepší bude, pokud Vám to ukáži přímo v katastrální mapě na následujícím obrázku.

nezapsane stavby katastr nemovitosti ortofoto

Červeným křížkem jsem si dovolil označit právě zmiňovanou, nezapsanou stavbu. Ta se viditelně na pozemku u nemovitosti nachází, ovšem v katastru nemovitostí o ní není ani zmínka.

Jak poznám špatně zapsanou stavbu?

Špatně zapsanou stavbu poznáme jednoduše tak, že nákres v katastru nesouhlasí s digitální podobou nemovitosti. Ne vždy se podaří spárovat nákres s digitální podobou tak, aby 100 % seděl. Nemám tímto tedy na mysli malé přesahy mimo nákres, ale zejména nesoulad tvaru či velikosti dané nemovitosti. Toto se vyskytuje zejména u starších nemovitostí, které byly následně přestavovány a změnil se tak jejich půdorys. Jehož změnu majitel samozřejmě na katastru nemovitostí neřešil.

Dá se to řešit?

jak resit legalizaci stavbyŘešení je. Ovšem je nutné počítat s tím, že se celý proces prodeje může značně protáhnout. Problémová situace bývá zpravidla v tom případě, pokud výstavba nebo změna stavby nebyla řádně povolena a nejsou k ní dochovány žádné potřebné dokumenty. Tuto situaci je tedy potřeba řešit zavčasu, ideálně ještě před plánovaným prodejem nemovitosti. Nejlépe s profesionálem, který ví jak na to. Pro Vaši představu, celková cena za legalizaci černé stavby se zpravidla pohybuje okolo 10 tisíc Kč.

 

Pokud se Vás to týká, nebo si nejste jistí zda máte všechny stavby řádně zapsané a zlegalizované, napište mi! Zdarma s Vámi zkonzultuji situaci Vaší nemovitosti a pomohu Vám. Stačí se na mě obrátit prostřednictvím formuláře.

Mojí prací je zprostředkování prodeje nemovitosti pro moje klienty. Na poli realit působím, od svého počátku, pod realitní kanceláří Hestia Group. Jsem mladý a mám blízko k novodobým technologiím. Z toho důvodu jich hojně využívám také při mé práci. Oblastí moji působnosti je okres Ústí nad Orlicí, kde také žiji. Vyznám se tu a jen tak dokáži dosáhnout špičkové kvality a dostupnosti mých služeb,
Komentáře