Daň z příjmu při prodeji nemovitosti 2019

Prodali jste letos nemovitost a máte své peníze na účtu? Bohužel to ale neznamená, že se již nemusíte o nic starat. Také příjem z prodeje nemovitosti v některých případech podléhá zdanění 15% daní z příjmu (pro fyzickou osobu). Na to, jak se placení daně z příjmu při prodeji nemovitosti v roce 2019 vyhnout a případně ji snížit se podíváme níže.

Kdy se daň hradit nemusí?

Od povinnosti platit daň z příjmu při prodeji nemovitosti budete osvobozeni v následujících případech:

  • nemovitosti máte bydliště 2 roky před prodejem.
    Pozor, bydliště nerovná se trvalý pobyt (viz § 2 odst. 4 ZDP). Stačí nemovitost aktivně obývat a být schopen to nějakým způsobem doložit. Z praxe většinou stačí potvrzení od sousedů, případně doložit doručování korespondence na adresu bydliště.
  • Nemovitost vlastníte více než 5 let od nabytí
    Pokud nemovitost neobýváte, pro osvobození je nutné nemovitost vlastnit minimálně 5 let před jejím prodejem. V případě, že nemovitost zdědíte v přímé řadě (viz. občanský zákoník § 117) je nutné, aby tuto (nebo předešlou) podmínku splnil zůstavitel. Pokud jste nemovitost nabyli darem, musíte tyto podmínky splnit Vy sami. Tento i předchozí časový test platí i při převodu členských práv družstva.
  • Získané peníze využijete pro svoji bytovou potřebu
    Jestliže získané prostředky z prodeje nemovitosti využijete k nákupu jiné nemovitosti pro svoji bytovou potřebu, daň se také hradit nemusí. V tomto případě je však potřeba upozornit na to, že zmiňované prostředky musíte použít ve lhůtě jednoho roku od obdržení částky (lze uplatnit také rok zpětně). Pokud vynaložíte pro tento účel pouze část prostředků, daň se platí z rozdílu.

Jak snížit vyměřenou daň?

Jak snížit daň z příjmu

Pokud nesplňujete ani jednu z výše uvedených podmínek, pravděpodobně budete muset daň z přijmu při prodeji nemovitosti v roce 2019 zaplatit. Snažte se tedy co nejvíce snížit základ pro její výpočet! Prodejní cenu lze snížit o náklady spojené s prodejem. Těmi mohou být například: provize realitní kanceláři, náklady na vyklizení nemovitosti a případné opravy v nedávné době. Jako náklad však lze uznat také kupní cenu, za kterou jste nemovitost pořídili. Případně cenu dle znaleckého posudku, pokud jste nemovitost nabyli darem či dědictvím. Jestliže nemáte ke dni nabytí nemovitosti vyhotovený znalecký posudek, lze ho zhotovit také zpětně. Výsledná daň se tedy bude vypočítávat pouze z rozdílu příjmu a zmíněných nákladů.

Pokud máte již vše připraveno, stačí vyplnit daňové přiznání. Osobně bych doporučoval najít vhodného daňového poradce, který Vám s tím pomůže. A následně přiznání podat do 31. března 2019 na finanční úřad.

Tématu daně z příjmu při prodeji nemovitosti jsem se věnoval také ve svém videu:

Víte, kdy se hradí provize realitní kanceláři, co by měla obsahovat za služby a jaká je její optimální výše? Pokud Vás toto téma zajímá, připravil jsem pro Vás krátký článek.

Pokud byste potřebovali s touto tématikou poradit nebo pomoct, neváhejte se na mě obrátit!

Mojí prací je zprostředkování prodeje nemovitosti pro moje klienty. Na poli realit působím, od svého počátku, pod realitní kanceláří Hestia Group. Jsem mladý a mám blízko k novodobým technologiím. Z toho důvodu jich hojně využívám také při mé práci. Oblastí moji působnosti je okres Ústí nad Orlicí, kde také žiji. Vyznám se tu a jen tak dokáži dosáhnout špičkové kvality a dostupnosti mých služeb,
Komentáře