Advokátní úschova – cena, výhody a nevýhody

Dneska bych rád napsal pár řádků k tématu advokátní úschova, jelikož jsem se nedávno setkal snad s prvním negativním ohlasem na tuto službu, kterou běžně svým klientům doporučuji a v rámci své provize nabízím. Považuji tedy za nutné tímto způsobem vysvětlit zásadní otázky advokátní úschovy a sdělit, proč považuji advokátní úschovu za nutný základ každé realitní transakce.

Smlouva o advokátní úschově

Prvním a tím nejdůležitějším je smlouva o advokátní úschově. V čem vlastně spočívá, co by mělo být jejím předmětem a jaké náležitosti má mít? Samozřejmostí je specifikace všech zúčastněných stran tedy strany prodávající, kupující a advokátní kanceláře, resp. advokáta. Dále specifikace předmětu převodu, tedy prodávané nemovitosti a ustanovení o tom, že společně se smlouvou o advokátní úschově byla uzavřena také smlouva Kupní. Účel smlouvy o advokátní úschově je tedy úschova finančních prostředků za předmět převodu složených na zvláštním účtu pro překlenutí doby mezi převodem nemovitosti na nového majitele.

Ve smlouvě by také mělo být:

  • Částka, která bude na zvláštní účet poukázána
  • Termín úhrady
  • Podmínky výplaty
  • Účet, na který se bude částka vyplácet
  • Termín, do kdy bude částka vyplacena.

Za nesmírně důležité také požaduji ustanovení o tom, že advokátní kancelář není oprávněna s uloženou částkou v žádném případě disponovat, jako tomu často bývá v případě, kdy provádí úschovu například realitní kancelář. Jelikož to sebou nese značná rizika. Advokátní kancelář by také měla být pojištěna pro případ odpovědnosti za újmu, která by mohla být klientům způsobena a za kterou odpovídá podle zákona o advokacii.

Výhody advokátní úschovy

Výhody advokátní úschovy jsou zejména z hlediska časové náročnosti a celkovou flexibilitou v tvorbě právě Smlouvy o advokátní úschově. Zatímco při bankovní úschově banky zpravidla využívají předepsané vzory, se kterými se Vám podaří jen málokdy nějakým způsobem manipulovat, advokát může smlouvu přizpůsobit podle potřeb smluvních stran.

Cena advokátní úschovy

Stejně tak je to s cenou za úschovu finančních prostředků. Advokáti totiž nemají předem předepsaný sazebník pro úschovy, jako je tomu u notářů a notářské úschovy. Zpravidla bývá cena za advokátní úschovu stanovena fixní částkou + procentuální sazbou, která se dále odvíjí od výše uschovávané částky. Ne vždy však platí, že levnější je lepší! Čímž se pomalu dostávám k nevýhodám, které může advokátní úschova přinášet.

Nevýhody advokátní úschovy

Tím nejhlavnějším a pravděpodobně nejobávanějším rizikem je zpronevěra finančních prostředků, jelikož z minulosti již existuje několik případů. Proto je vždy nesmírně důležité si advokáta nebo advokátní kancelář prověřit, než jim svěříte své finanční prostředky. Pohlídejte si zejména to, zda je advokát registrovaný u advokátní komory ČR a jestli je pojištěn dle zákona. Vyhledejte si také reference či zkušenosti lidí, které služby daného advokáta využili v minulosti. Nejlepší je zvolit advokáty se specializací na nemovitosti a nemovitostní transakce

Pokud si vše výše zmíněné pečlivě prověříte, určitě nešlápnete vedle. Ať už využijete bankovní, notářskou či advokátní úschovu, ani jednou variantou nic nezkazíte. Všechny subjekty mají zákonem dané podmínky pro poskytování úschov. Zásadně však nedoporučuji nevyužívat úschovu žádnou, nebo úschovu u realitní kanceláře. Ta totiž prozatím nemá pevně stanovené podmínky pro úschovu finančních prostředků.

Máte dotaz k tématu advokátní úschovy? Neváhejte mě kontaktovat, rád Vám poradím.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů
Mojí prací je zprostředkování prodeje nemovitosti pro moje klienty. Na poli realit působím, od svého počátku, pod realitní kanceláří Hestia Group. Jsem mladý a mám blízko k novodobým technologiím. Z toho důvodu jich hojně využívám také při mé práci. Oblastí moji působnosti je okres Ústí nad Orlicí, kde také žiji. Vyznám se tu a jen tak dokáži dosáhnout špičkové kvality a dostupnosti mých služeb,
Komentáře